Lov og organisasjonsplan godkjent av årsmøte og NIF

Lov for Stavanger Roklub (oppdatert 31 desember 2015)

Organisasjonsplan (godkjent 3 mars 2016)

 

 

 
bunn Webdesign