Lov og organisasjonsplan for Stavanger Roklub

(Godkjent av årsmøtet og av NIF)

Lov for Stavanger Roklub

Organisasjonsplan for Stavanger Roklub

 

 

 
bunn Webdesign