Styret 2017

FUNKSJON NAVN TELEFON E-MAIL
Leder Peter Sabel
480 45 467
E-mail
Sekretær/
Nestleder
Hanne Kruse Rasmussen 990 90 469 E-mail
Kasserer

Christian Bull

911 79 722

E-mail

Rosjef Sven Erik Sandsmark
913 40 144
E-mail
Hussjef Jarle Aamodt
916 83 867
E-mail
Materialsjef Toby Bird
909 44 839
E-mail
Styremedlem Erik Vengnes
930 88 717

E-mail

1. Varemedlem Ellen S. Undset 932 99 604

E-mail

2. Varamedlem Egil Andreassen 480 97 001 E-mail
 
Huskomite

Svein Haga

918 74 371

 
Revisor

Arne Tvedt-Gundersen


J
anka Rom

 

92 26 00 34


932 01 366

 

E-mail


E-mail

Web Bernd Lahmeyer
90 47 91 05
E-mail

(Valgt på årsmøte 23. februar 2017)

Stavanger Roklub, Postboks 652, 4003 Stavanger
Organisasjonsnummer 983 498 701
Bankkonto nummer 3201.08.91700

Telefon klubbhus 51 89 36 68

 
bunn Webdesign