Styret 2018

FUNKSJON NAVN TELEFON E-MAIL
Leder Sven Erik Sandsmark 913 40 144 E-mail
Sekretær/
Nestleder
Hanne Kruse Rasmussen 990 90 469 E-mail
Kasserer

Christian Bull

911 79 722

E-mail

Rosjef Karl Martin Tønnessen 975 17 873 E-mail
Hussjef Erik Vengnes 930 88 717 E-mail
Materialforvalter Øyvind Skogen    
Styremedlem Egil Alv Andreassen
480 97 001

E-mail

1. Varemedlem Lin Helliesen    
2. Varamedlem Frode Østby    
 
Revisor

Arne Tvedt-Gundersen


J
anka Rom

 

92 26 00 34


932 01 366

 

E-mail


E-mail

Web Bernd Lahmeyer
90 47 91 05
E-mail

(Valgt på årsmøte 22. februar 2018)

Stavanger Roklub, Postboks 652, 4003 Stavanger
Organisasjonsnummer 983 498 701
Bankkonto nummer 3201.08.91700

Telefon klubbhus 51 89 36 68

 
bunn Webdesign